Posted in: Giải bài tập toán

Tìm m để bất phương trình vô nghiệm

Tìm m để bất phương trình vô nghiệm

 1. Phuơng pháp

  Cho :

  vô nghiệm với
  có nghiệm với

  vô nghiệm với
  có nghiệm với

  vô nghiệm với
  có nghiệm với

  vô nghiệm với
  có nghiệm với

 2. Bài tập ví dụ minh họa

  Ví dụ 1:Tìm m để BPT vô nghệm với mọi

  Hướng dẫn giải

  TH1:


  Vậy m = -2 thì phương trình có nghiệm

  TH2:

  Để bất phương trình vô nghiệm thì có nghiệm với


  (vô lí)

  Vậy không có giá trị nào của m để bpt vô nghiệm

  Ví dụ 2: Cho bất phương trình . Tìm m để bất phương trình vô nghiệm

  Hướng dẫn giải

  TH1: (loại)

  TH2:

  Để bất phương trìnhvô nghiệm thì có nghiệm với mọi  Vậy BPT vô nghiệm khi

  Ví dụ 3: Cho bất phương trình . Tìm m để bất phương trình vô nghiệm

  Hướng dẫn giải

  TH1: (loại)

  TH2:

  Để bất phương trình vô nghiệm thì có nghiệm với mọi


  (vô lí)

  Vậy không có giá trị nào của m để bất phương trình vô nghiệm.